sql set primary key

pre: universal power window kit
next: invasive vs noninvasive blood pressure